miércoles, 1 de junio de 2011

Cucumbers / Cogombros

Despite all controversy and lies about spanish cucumbers...Chepis is doing "Gazpacho"!

Impórtanos moi pouco a controversia e as mentiras dos cogombros... Estamos facendo gazpacho!

"Mujeres al borde de un ataque de nervios"

No hay comentarios:

Publicar un comentario